Visie & Missie

Visie

Mijn visie is een wereld waar mensen met chronische pijn weten en voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ze erkennen, met mildheid, dat zaken zijn zoals ze zijn en dat dit niet hoeft te veranderen. Vechten is niet nodig. Doordat ze erkennen dat ze goed zijn zoals ze zijn, begint de helende stap richting acceptatie en zal onafhankelijkheid en veerkracht volgen. Ze stappen uit de schaduw van hun chronische pijn en en leven weer naar hun eigen kern.

Missie

Vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid en ervaring als professioneel coach, inspireer en coach ik mensen met  chronische pijn om met meer veerkracht onafhankelijk in het leven te staan. Dit betekent dat de chronische pijn in het leven verweven wordt en dat dit er mag zijn. De pijn wordt niet meer weggestopt, maar wordt aangekeken. Zelf heb ik jaren over dit herstelproces gedaan. Tijdens dit proces ben ik veel stoplichten, beren en bergen tegengekomen. Door deze aan te kijken en door te gaan is het mogelijk om weer onafhankelijk in het leven te staan.